Groepsspelen

Speluitleg Groepsspelen

Groepsspelen wordt gespeeld door één of meerdere spelers die samen een groep vormen. De deelnemers aan een groep zetten per trekking één of meerdere loten in. Iedere speler zet hetzelfde in. Na elke trekking wordt de winst van de loten opgeteld en verdeeld over de deelnemers. Een deelnemer die bij een trekking niet meespeelt, deelt niet mee in de prijzen. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij een mislukte incasso. Dit geldt ook in het geval de deelnemer zijn inleg storneert.

Een groep starten
Om een groep te starten ga je naar groepsspelen.nederlandseloterij.nl. Daar kies je de groepsnaam, een persoonlijke nickname en een avatar. Daarna selecteer je met welke inzet je groep meespeelt. De inzet bestaat uit een soort lot, wel of geen XL en het aantal loten. De inzet geldt per trekking voor elke speler. Alleen bij de Oudejaarstrekking is de inzet anders. Oudejaarsloten hebben namelijk een andere waarde. Vervolgens vragen we om een machtiging om per trekking het verschuldigde bedrag te incasseren. Je speelt mee vanaf het eerst mogelijke moment. Daarbij houden we rekening met de periode van het incassoproces en de uitgifte van de lotnummers. Meteen na het starten van de groep kun je andere spelers uitnodigen.

Spelers uitnodigen
Jij kunt, net als iedere deelnemer aan een groep, spelers uitnodigen. Dat doe je door een link naar de startpagina van de groep te delen. Bijvoorbeeld via WhatsApp, e-mail of social media. Op de Groepsspelen website hebben we hier de knop ‘Vrienden uitnodigen’ voor. Lekker handig. Je kunt ook het adres uit de adresbalk in de browser gebruiken. Iedereen die de link ontvangt, kan daarmee weer andere mensen uitnodigen. Wil je meespelen, volg dan de link, kies je een nickname en selecteer een avatar. Daarna vragen we om een machtiging om per trekking het verschuldigde bedrag te incasseren. Je speelt mee vanaf het eerst mogelijke moment. Daarbij houden we rekening met de periode van het incassoproces en de uitgifte van de lotnummers.

Gratis loten
Bij het afsluiten van een abonnement kun je een individuele promotie krijgen. Bijvoorbeeld 5 x 1/5e Staatslot gratis. Staatsloterij bepaalt of en zo ja wanneer en onder welke voorwaarden welke promotie van toepassing is. We informeren je hierover via de Groepsspelen website voordat je een machtiging afgeeft. Gratis loten ten gevolge van zo’n promotie zijn persoonlijk. Met die loten speel je niet mee met de groep. Je ziet deze loten niet bij Groepspelen maar op de Mijn Staatsloterij-omgeving.

Meespelen
Per trekking wordt het verschuldigde bedrag automatisch geïncasseerd. Zodra de lotnummers bekend zijn, ontvang je een mailtje met jouw lotnummer(s). Via de Groepsspelen website zijn op de groepspagina de lotnummers van de andere spelers in je groep te zien. Na de trekking kun je via de Groepsspelen website per groep waarin je meespeelt zien hoeveel je gewonnen hebt.

Winst
De winst per deelnemer bepalen we door per trekking de totale groepswinst te delen door het aantal betalende deelnemers. Afronden gebeurt in je voordeel en de winst per deelnemer wordt automatisch toegevoegd aan je persoonlijke wallet. De winst per persoon en de totale winst van de groep zijn zichtbaar voor iedereen. Uit privacy overwegingen schermen we de winst af als er per deelnemer meer gewonnen wordt dan € 1.000,-.

Instellingen

Groepsnaam wijzigen
Via het instellingenmenu kan iedere deelnemer de naam van de groep wijzigen. De gewijzigde groepsnaam is vrijwel direct voor iedereen zichtbaar. Aanstootgevende of racistische namen zijn trouwens niet toegestaan, zulks ter beoordeling door Staatsloterij.

Nickname wijzigen
Via het instellingenmenu kun je ook je eigen nickname wijzigen. Je nickname bepaalt hoe je zichtbaar bent voor de andere groepsleden. Je kunt per groep een andere nickname gebruiken, bijvoorbeeld een voor je vrienden en een andere voor je familie. Maar je kunt natuurlijk ook overal dezelfde nickname gebruiken. Ook nicknames mogen niet aanstootgevend of racistisch zijn.

Avatar wijzigen
Je avatar is het karakter dat op jouw persoonlijke muntje staat, linksboven in het groepsoverzicht. Via het instellingenmenu kun je je persoonlijke avatar wijzigen. Er is keuze uit het oranje visje van Staatsloterij of een van de karakters uit onze commercials. Voor iedere groep waarin je meespeelt, kun je een eigen avatar kiezen. Je mag ook overal dezelfde selecteren.

Eindcijfers wijzigen
Via het instellingenmenu kun je ook je eindcijfers wijzigen. Per lot kun je een voorkeur opgeven voor maximaal 2 eindcijfers. Je gewijzigde voorkeuren gaan op het eerst mogelijke moment in. Daarbij houden we rekening met onze verwerkingstijd. Als de incassoperiode al loopt, of lotnummers zijn al uitgegeven, dan moet je even wachten op de wijziging. Je wordt hierover geïnformeerd via een melding op het scherm.

Speciale trekkingen
Iedereen in de groep speelt bij alle 12 reguliere trekkingen op de 10e van de maand mee. Vier keer per jaar is er een speciale trekking: op Koningsdag, 1 juli, 1 oktober en op Oudejaarsdag. Via Instellingen kan je zelf aangeven of je met deze speciale trekkingen wilt meespelen. Als je niet meespeelt, deel je natuurlijk ook niet mee in de winst.

Groep verlaten
Je kunt op elk moment aangeven dat je een groep wilt verlaten. Op dat moment word je geïnformeerd per welke datum je abonnement beëindigd wordt en je niet meer meespeelt. Als alle deelnemers een groep verlaten, wordt de groep inactief. Dan is het niet meer mogelijk om aan de groep deel te nemen.

Historische gegevens

Groepshistorie
Via de instellingen kun je de groepshistorie zien. Wie heeft de groep gestart? Wie werd wanneer lid? Wie heeft wanneer de groepsnaam of zijn of haar nickname veranderd? Historie voor medio maart 2021 is helaas niet te zien.

Resultatenhistorie
Bij resultatenhistorie kun je voor tenminste 13 maanden de trekkingsuitslagen en de winst terugzien. Ook hier kun je helaas geen resultaten zien voor medio maart 2021.

Wat kan niet?

Inzet veranderen
Je kunt de inzet waarmee een groep meespeelt niet veranderen. Je kunt natuurlijk wel een nieuwe groep starten met een andere inzet en je vrienden uitnodigen. Zo houden we Groepsspelen simpel en hoeven niet alle spelers toestemming te geven voor een wijziging van de inzet.

Spelers verwijderen
Het is niet mogelijk om spelers uit een groep te verwijderen of spelers de toegang te ontzeggen. Alle spelers in een groep zijn gelijk. Er is geen beheerder of een captain.

Communiceren met spelers
Je kunt via Groepsspelen niet met de spelers in je groep communiceren. Je ziet ook geen contactgegevens van elkaar. Spelers zien alleen de nickname en de gekozen eindcijfers van elkaar.

Natura prijzen verdelen
Groepen kunnen geen prijzen in natura krijgen. Zo’n prijs deelt nu eenmaal niet zo goed. Prijzen in natura worden bij een groep omgezet in geld en verdeeld over de deelnemers. Het is niet mogelijk om daarvan af te wijken.

Vaste lotnummers kiezen
Je kunt per lot 1 of 2 eindcijfers opgeven, of geen voorkeur vastleggen. Vaste lotnummers zijn niet mogelijk.

Oude resultaten zien
Je kunt via de Groepsspelen website geen resultaten van het oude Groepsspelen zien. Van het nieuwe Groepsspelen blijven resultaten in ieder geval 13 maanden toegankelijk.

Overige zaken

  • Deze speluitleg geldt voor het nieuwe Groepsspelen dat vanaf maart 2021 wordt aangeboden.
  • Je moet 18 jaar of ouder zijn en een account hebben bij Staatsloterij om mee te spelen.
  • Je mag in maximaal in 10 verschillende groepen tegelijkertijd meespelen.
  • Je speelt met maximaal 150 deelnemers in een groep. Dat aantal kunnen we eenzijdig wijzigen.
  • Na 4 mislukte incasso’s kunnen we je abonnement en groepsdeelname beëindigen.
  • Aan een trekkingsuitslag kun je geen rechten ontlenen.
  • Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van het proces-verbaal van de trekking.