Prijzenpakket 2018

De 10e kan het gebeuren...

Elke 10e van de maand hebben we een trekking. Spannend! Ook in 2018 had de Staatsloterij weer de Allergrootste prijzenpot van Nederland. Onderstaand vind je het prijzenpakket van elke 10e van de maand van het jaar 2018. Naast de trekking op de 10e van de maand, waren er ook speciale trekkingen. Deze trekkingen hadden een ander prijzenpakket welke we voorafgaand aan de verkoop op onze website bekend hebben gemaakt.

Type lot

Onderstaand prijzenschema geldt bij de aanschaf van een heel Staatslot.

Onderstaand prijzenschema geldt bij de aanschaf van 1/5 Staatslot.

Prijzen 10e van de maand

Jackpot**

Prijs Heel Staatslot Prijs 1/5 Staatslot Serieletters + eindcijfers goed
€ 7.500.000,00 € 1.500.000,00

Jackpot start bij €7,5 miljoen en kan oplopen tot ruim €25 miljoen.

Hoge prijzen**

Prijs Heel Staatslot Prijs 1/5 Staatslot Serieletters + eindcijfers goed
€ 1.000.000,00 € 200.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00

Overige prijzen

Prijs Heel Staatslot Prijs 1/5 Staatslot Serieletters + eindcijfers goed
€ 1.000,00 € 200,00
€ 1.000,00 € 200,00
€ 1.000,00 € 200,00
€ 500,00 € 100,00
€ 500,00 € 100,00
€ 500,00 € 100,00
€ 250,00 € 50,00
€ 250,00 € 50,00
€ 250,00 € 50,00
€ 250,00 € 50,00
€ 50,00 € 10,00
€ 50,00 € 10,00
€ 50,00 € 10,00
€ 50,00 € 10,00
€ 25,00 € 5,00
€ 25,00 € 5,00
€ 10,00 € 2,00
€ 7,50 € 1,50
€ 7,50 € 1,50
€ 5,00 € 1,00

Geluksgetal: Maak kans op €100 met twee eindcijfers

Prijs Heel Staatslot Prijs 1/5 Staatslot Serieletters + eindcijfers goed
€ 80,00 € 16,00
€ 20,00 € 4,00

**De hoge prijzen vallen op een uniek lotnummer. Hieronder verstaan we een unieke combinatie van 2 serieletters en 5 eindcijfers. Heb je alleen 5 cijfers goed? Dan win je bij de prijzen van € 2.500 en €10.000 een troostprijs van € 100, bij de prijs van € 100.000 een troostprijs van €250 en voor de prijzen van € 1.000.000 en de Jackpot een troostprijs van € 1.000.

XL Trekking

De XL trekking is een extra trekking op de 10e van de maand. De XL prijzen zijn getrokken uit alle verkochte lotnummers. XL prijzen worden uitgekeerd als voor de XL optie is betaald.

Hoge prijzen**

Prijs Heel Staatslot Prijs 1/5 Staatslot Serieletters + begincijfers goed
€ 1.000.000,00 € 200.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 100.000,00 € 20.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 10.000,00 € 2.000,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00
€ 2.500,00 € 500,00

Overige prijzen

Prijs Heel Staatslot Prijs 1/5 Staatslot Serieletters + begincijfers goed
€ 1.000,00 € 200,00
€ 1.000,00 € 200,00
€ 1.000,00 € 200,00
€ 500,00 € 100,00
€ 500,00 € 100,00
€ 500,00 € 100,00
€ 250,00 € 50,00
€ 250,00 € 50,00
€ 250,00 € 50,00
€ 250,00 € 50,00

Geluksgetal: Maak kans op €100 met twee begincijfers

Prijs Heel Staatslot Prijs 1/5 Staatslot Serieletters + begincijfers goed
€ 100,00 € 20,00

**De hoge prijzen vallen op een uniek lotnummer. Hieronder verstaan we een unieke combinatie van 2 serieletters en 5 begincijfers. Heb je alleen 5 cijfers goed? Dan win je bij de prijzen van € 2.500 en €10.000 een troostprijs van € 100, bij de prijs van € 100.000 een troostprijs van €250 en voor de prijzen van € 1.000.000 en de Jackpot een troostprijs van € 1.000.

Minimale prijzengeld

Een Straat bestaat uit 10 hele Staatsloten (Straatje uit 10 1/5 Staatsloten) en een Boulevard uit 100 hele Staatsloten (Boulevardje 100 1/5 Staatsloten). Een Straat(je) bevat alle eindcijfers van 0 tot en met 9. Een Boulevard(je) bevat alle twee de eindcijfers van 00 tot en met 99. Omdat je met alle eindcijfers meespeelt kun je in ieder geval rekenen op een minimale geldprijs. Je hebt dan dus altijd prijs! Onderstaand een overzicht.

Minimale prijzengeld

Straat € 50,00
Straatje € 10,00
Boulevard € 630,00
Boulevardje € 126,00

De Allergrootste prijzenpot van Nederland

Ook in 2018 had de Staatsloterij weer de Allergrootste prijzenpot van Nederland. Dit waren onder andere de volgende prijzen:

 • 12x kans op de Jackpot van €7.500.000 of meer
 • Elke 10e van de maand kans op de Hoofdprijs van €1.000.000
 • 60x €100.000
 • 120x €10.000
 • 120x €2.500
 • 4x een bijzonder prijzenpakket op Koningsdag, 1 juli, 1 oktober en Oudejaarsavond.

En natuurlijk nog heel veel andere mooie prijzen. In ons prijzenpakket hiervan een volledig overzicht. Bekijk hier ook het prijzenpakket van 2017.

Met jouw lotnummer maak je kans op een prijs uit bovenstaand prijzenpakket. Bij de trekkingen van de Staatsloterij is het mogelijk om mee te spelen met hele loten of met één of meer deelloten (1/5 loten). Met een 1/5 lot heb je recht op 1/5 deel van de prijs. Voor 1/5 loten betekent dit dat er 5 deelloten zijn met hetzelfde lotnummer. Als er een prijs valt op een lotnummer waarvan 5 deelloten zijn uitgegeven, wordt de prijs in 5 evenredige delen uitgekeerd. Valt een prijs op een lotnummer waarvan bijvoorbeeld 3 x 1/5 deellot is uitgegeven, wordt 3x 1/5 deel van de prijs uitgekeerd. Het resterende bedrag (2/5 deel van de prijs) gaat altijd terug naar het prijzenpakket van de Staatsloterij. Valt de Jackpot op een lotnummer waarvan een deellot niet is uitgegeven, dan gaat het deel van de Jackpot dat niet kan worden uitgekeerd naar de Jackpotstand van de eerstvolgende trekking. Bij de Hoofdprijs of een van de andere hoge prijzen, wordt het resterende prijzengeld opgeteld bij de Jackpot twee trekkingen later. Tijdens de verkoop van loten worden zoveel mogelijk deelloten van hetzelfde lotnummer uitgegeven. Toch lukt het niet altijd, bijvoorbeeld omdat een deelname is geannuleerd of een incasso is mislukt.

Voor de XL-prijzen geldt dat de prijzen worden uitgekeerd als voor de XL-optie is betaald.  Alle prijzen uit het prijzenpakket worden getrokken uit de daadwerkelijk verkochte lotnummers. Het XL-prijzenpakket is een vaststaand, additioneel prijzenpakket. Voor speciale trekkingen (zoals Koningsdagtrekking, 1 juli trekking, 1 oktober trekking en Oudejaarstrekking) geldt een ander prijzenpakket. Deze speciale prijzenpakketten worden voorafgaand aan de verkoop van deze trekkingen bekend gemaakt.

De trekking vindt elke 10e van de maand plaats vanaf 18.30 uur op het Hoofdkantoor van Nederlandse Loterij in Rijswijk. De uitslag wordt dezelfde dag vanaf 22.00 uur bekend gemaakt via de website. Kan je daar niet op wachten en vind je het leuk om een trekking bij te wonen? Dan kan dat want al onze trekkingen zijn openbaar, ook in 2019! Stuur een mailtje naar onze klantenservice en wees welkom!

Over de Jackpot

 • De Jackpot start met een bedrag van €7.500.000 en kan oplopen tot ruim €20.000.000

 • De Jackpot valt niet elke 10e van de maand. Wanneer de Jackpot niet valt wordt deze doorgeschoven naar de volgende 10e van de maand trekking en verhoogd met een door de Staatsloterij nader te bepalen bedrag.

 • We trekken uit zeven ballen: zes blauwe ballen en één oranje bal. Trekken we de oranje bal? Dan valt de Jackpot en trekken wij de winnaar uit alle verkochte lotnummers. Trekken we de blauwe bal? Dan valt de Jackpot niet en groeit de Jackpot verder door naar een groter bedrag. De getrokken blauwe bal doet niet meer mee bij de volgende trekking van de Jackpot. De kans dat de Jackpot de volgende keer wel valt, wordt dus steeds groter! Kijk hier voor de uitleg van het Jackpotspel.

 • Het Jackpotspel is onderdeel van alle twaalf Staatsloterij trekkingen op de 10e van de maand. Bij de speciale trekkingen op Koningsdag, 1 juli, 1 oktober en Oudejaarsavond is er geen Jackpot.

 • Elke 10e van de maand is online te zien of de Jackpot is gevallen. Als de Jackpot niet valt, wordt bekend gemaakt wat de Jackpotstand en de valkans voor de eerstvolgende trekking op de 10e van de maand is.

Over XL

 • Het XL-prijzenpakket bestaat uit de grote prijzen van €100 tot en met €1.000.000

 • Meespelen met XL kost €2,50 extra op basis van een heel lot en €0,50 extra op basis van 1/5 lot

 • De XL-prijzen worden getrokken uit alle verkochte lotnummers van de desbetreffende trekking

 • De XL-prijzen worden uitgekeerd als voor de XL-optie is betaald

 • De XL-prijzen worden in de trekkingsuitslag gerangschikt op begincijfer

 • Alle prijzen uit het prijzenpakket worden getrokken uit de daadwerkelijk verkochte lotnummers. Het XL-prijzenpakket is een vaststaand, additioneel prijzenpakket.

Over het Geluksgetal

 • Het Geluksgetal bestaat uit de laatste 2 eindcijfers. Je wint €80 als je de laatste 2 eindcijfers goed hebt en €20 op het laatste eindcijfer. In totaal win je dus €100 als je het Geluksgetal goed hebt.

 • Bij XL bestaat het Geluksgetal uit de eerste 2 begincijfers. Als je het XL Geluksgetal goed hebt, dan win je €100.

Wijzigingen en typefouten in het prijzenpakket voorbehouden. Meespelen met de Staatsloterij is mogelijk vanaf 18 jaar. Zie ook www.weetwatjespeelt.nl en het deelnemersreglement.

*Het bedrag van de verwachte prijzenpot was gebaseerd op een inschatting van de verkoop voor de 16 reguliere -en eventtrekkingen van de Staatsloterij in 2018. Het gerealiseerde bedrag van de prijzenpot is afhankelijk van de werkelijke inleg en kan afwijken van het genoemde bedrag. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.