Oudejaarstrekking 2019

Voorwaarden Oudejaarstrekking 2019

Speciale prijzen: 250 MINI’s!

Aanvullende voorwaarden bij de naturaprijs: 'Maak kans op 1 van de 250 MINI’s' bij de Staatsloterij Oudejaarstrekking op 31 december 2019.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de naturaprijs “Maak kans op 1 van de 250 MINI’s” als onderdeel van het prijzenpakket van de Staatsloterij Oudejaarstrekking op 31 december 2019.

 2. Naast deze voorwaarden is het Deelnemersreglement van Staatsloterij B.V. van toepassing.

 3. De naturaprijs bestaat uit een MINI. De bruto consumentenadviesprijs van deze naturaprijs is €27.896,- (prijspeil datum 01-11-2019). In totaal worden er 250 naturaprijzen verloot. Er zijn geen bijkomende kosten bij de levering van de auto.

 4. De te winnen MINI kan afwijken van de foto’s en MINI’s die ter promotie worden gebruikt.

 5. Bij de Staatsloterij Oudejaarstrekking op 31 december 2019 worden de winnende lotnummers van de MINI bekendgemaakt via de trekkingsuitslag op www.staatsloterij.nl en NOS Teletekst pagina 550.

 6. Winnaars van de naturaprijs ontvangen informatie over hun prijs op de volgende manieren:
  a. Indien het Oudejaarslot is aangeschaft in de winkel kan de winnaar via de klantenservice van de Nederlandse Loterij informatie inwinnen over het claimen van de prijs, bijvoorbeeld door het maken van een afspraak. Het ophalen van de prijs is alleen mogelijk op het kantoor van Nederlandse Loterij op de Laan van Hoornwijck 55 in Rijswijk. Men kan de Nederlandse Loterij telefonisch benaderen via het volgende telefoonnummer: 070 – 550 08 08 (tegen gebruikelijke belkosten).
  b. Indien het Oudejaarslot online of via een abonnement is aangeschaft en de winnaar de klantenservice van Nederlandse Loterij niet benadert, wordt er door de klantenservice binnen drie weken contact opgenomen met de desbetreffende winnaar.

 7. De winnaar van de naturaprijs met een heel Oudejaarslot heeft niet de optie om te kiezen voor een geldbedrag.

 8. Indien de naturaprijs valt op een 1/2 Oudejaarslot dan krijgt de winnaar de helft van de waarde van de auto in het economisch verkeer, zoals gehanteerd door de belastingdienst, te weten 85% van de bruto consumentenadviesprijs. Dit bedrag is € 11.856,- per 1/2 Oudejaarslot. In dit geval is het niet mogelijk te kiezen voor de naturaprijs.

 9. Indien de naturaprijs wordt getrokken op een heel of 1/2 Oudejaarslot dat toebehoort aan een spelersgroep, wordt de prijs niet in natura uitgekeerd, maar wordt (in het geval van een 1/2 Oudejaarslot de helft van) het bedrag van de waarde van de auto in het economisch verkeer, zoals gehanteerd door de belastingdienst (te weten 85% van de bruto consumentenadviesprijs) in gelijke delen onder het aantal leden van de spelersgroep verdeeld. Het aantal delen is afhankelijk van het aantal leden van de (spelers)groep waarbij, voorafgaand aan de Staatsloterij Oudejaarstrekking op 31 december 2019, een geslaagde automatisch incasso heeft plaatsgehad (deelname via abonnement of elektronische weg) of dat zich meldt bij het innen van deze prijs (deelname via aankoop bij officiële verkooppunten). Een spelersgroep betreft een groep van deelnemers met een aantoonbare (groeps)administratie, waaruit ten minste blijkt dat de individuele leden van de groep voorafgaand aan de trekking gezamenlijk hebben betaald voor de betreffende trekking, bijvoorbeeld door het tonen van een onderlinge betaling via een bankafschrift.

 10. Het recht op deze naturaprijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden (conform artikel 19 van het Deelnemersreglement van Staatsloterij bv).

 11. De winnaar heeft niet de mogelijkheid om de gewonnen auto aan te passen naar zijn of haar wens.

 12. De winnaar van de naturaprijs dient rekening te houden met een levertijd tot 16 weken nadat hij/zij zich heeft gemeld bij Nederlandse Loterij. Deze levertijd is onder voorbehoud van tijdige levering door de leverancier.

 13. Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toekenning van de prijs of die anderszins uit de ontvangst van de prijs kan voortvloeien.

 14. Aan personen onder de leeftijd van 18 jaar wordt op geen enkele wijze de naturaprijs of een deel daarvan in welke vorm dan ook uitgekeerd.

 15. In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden en/of het Deelnemersreglement niet voorzien beslist Nederlandse Loterij.