Algemene voorwaarden

Vroegkoopactie Oudejaarstrekking

 1. De actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij B.V., gevestigd te Rijswijk aan Laan van Hoornwijck 55 (hierna: de Staatsloterij), georganiseerde “Vroegkoopactie Oudejaarstrekking (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van Oudejaarsloten.

 2. De Actie loopt van 10 november 2020 18:05 tot en met 20 december 2020 23:59 uur.

 3. In totaal wordt 1 keer 100 Oudejaarsloten verloot ter waarde van € 3.000,-. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 3.000,-.

 4. De deelnemer die in de Actieperiode via de website van de Staatsloterij een aankooptransactie van een Oudejaarslot doet, zal automatisch meedoen aan de actie.

 5. De deelnemer die een abonnement afsluit van de Staatsloterij en voor het eerst geïncasseerd wordt voor de Oudejaarstrekking, zal automatisch meedoen aan de actie.

 6. De deelnemer die abonnee is en met een extra Oudejaarslot gaat meespelen in de periode 10 november 2020 tot en met 6 december 2020, zal automatisch meedoen aan de actie. (na succesvolle incasso)

 7. De deelnemer die een abonnement afsluit via telemarketing van de Staatsloterij in de periode 10 november 18:05 t/m 29 november 23:59 zal automatisch meedoen aan de actie. (na succesvolle incasso)

 8. De deelnemer die in de Actieperiode via de winkel een aankooptransactie doet, speelt niet mee. Deelname geldt alleen voor aankopen via de Staatsloterij website of via telemarketing.

 9. Maximaal 1 deelname aan de Actie per uniek account.

 10. De prijs wordt in week 52 van 2020 verloot door middel van een trekking, op willekeurige en onpartijdige wijze, door de trekkingscommissie.

 11. De prijswinnaar van de prijs wordt uiterlijk 28 december 2020 via telefoon en/of e-mailadres door de Staatsloterij benaderd. Staatsloterij zal daarna de loten aangetekend versturen.

 12. Deelname is slechts toegestaan voor Nederlands ingezetenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Nederlandse Loterij en medewerkers van alle andere bij de totstandkoming van de actie betrokken partijen.

 13. De prijswinnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 14. In geval van onjuist en/of incorrect opgegeven gegevens, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt de Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 15. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie. 

 16. Alle rechten van intellectueel eigendom die mogelijk rusten op teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent de actie komen toe aan de Staatsloterij.

 17. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.

 18. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl/oudejaarstrekking of op te vragen bij de Staatsloterij via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice of Postbus 818, 2700 AV Zoetermeer.

 19. Vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende de actie kunnen worden ingediend bij de Afdeling Klantenservice, Postbus 818 2700 AV Zoetermeer, of via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice  

 20. De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.