Algemene voorwaarden

Vroegkoopactie Koningsdagtrekking

 1. De actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij B.V., gevestigd te Rijswijk aan Laan van Hoornwijck 55 (hierna: de Staatsloterij), georganiseerde “Vroegkoopactie Koningsdagtrekking’ (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van Koningsdagloten.

 2. De Actie loopt van 15 maart 2021 08:00 tot en met 18 april 2021 23:59 uur.

 3. In totaal wordt 1 keer 100 Koningsdagloten verloot ter waarde van € 1.500,-. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 1.500,-.

 4. De deelnemer die in de Actieperiode via de website van de Staatsloterij een aankooptransactie van een Koningsdaglot doet, zal automatisch meedoen aan de actie.

 5. De deelnemer die in de Actieperiode via de winkel een aankooptransactie doet, speelt niet mee. Deelname geldt alleen voor online aankopen via de Staatsloterij website.

 6. Maximaal 1 deelname aan de Actie per account.

 7. De prijs wordt in week 16 van 2021 verloot door middel van een trekking, op willekeurige en onpartijdige wijze, door de trekkingscommissie.

 8. De prijswinnaar van de prijs wordt uiterlijk 22 april 2020 via telefoon en/of e-mailadres door de Staatsloterij benaderd. Staatsloterij zal daarna de loten aangetekend versturen.

 9. Deelname is slechts toegestaan voor Nederlands ingezetenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Nederlandse Loterij en medewerkers van alle andere bij de totstandkoming van de actie betrokken partijen.

 10. De prijswinnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 11. In geval van onjuist en/of incorrect opgegeven gegevens, een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt de Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 12. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie.

 13. Alle rechten van intellectueel eigendom die mogelijk rusten op teksten, afbeeldingen, lay- out, software of overige informatie omtrent de actie komen toe aan de Staatsloterij.

 14. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.

 15. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl/koningsdagtrekking of op te vragen bij de Staatsloterij via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice of Postbus 818, 2700 AV Zoetermeer.

 16. Vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende de actie kunnen worden ingediend bij de Afdeling Klantenservice, Postbus 818 2700 AV Zoetermeer, of via www.nederlandseloterij.nl/klantenservice

 17. De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.