Algemene voorwaarden Voetbalvriendjes

 • Door het beantwoorden van de vragen en het invullen van de juiste persoonsgegevens maakt je (klein)kind kans op één deelname aan de Staatsloterij Voetbalvriendjes tijdens een thuiswedstrijd van het Nederlands Elftal.
 • De vragen dienen volledig te worden in gevuld door de/een ouder(s)/verzorger(s) van de minderjarige deelnemer.
 • Deelname aan de Staatsloterij Voetbalvriendjes is alleen mogelijk voor kinderen tussen de 5 en 10 jaar met een maximale lengte van 1,43 m.
 • Indien onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens worden opgegeven, heeft de Nederlandse Staatsloterij het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten.
 • De beschikbaar te stellen persoonsgegevens worden door Nederlandse Loterij alleen gebruikt voor het registreren van de deelnemer. Het privacyreglement van Nederlandse Loterij is van toepassing.
 • Nederlandse Loterij beheert alle ontvangen inschrijvingen en selecteert per wedstrijd een benodigd aantal inschrijvingen.
 • Slechts die kinderen kunnen worden geselecteerd die geestelijk en fysiek in staat zijn zelfstandig en zonder fouten de aan hen als Voetbalvriendje opgedragen activiteiten uit te voeren.
 • Geselecteerde kinderen dienen voor de aangegeven wedstrijd beschikbaar te zijn. In geval van verhindering kan geen aanspraak worden gemaakt op een plaats bij de eerstvolgende wedstrijd.
 • Geselecteerde kinderen en hun begeleiders dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen en instructies die aan hen worden gegeven. Het afwijken van deze aanwijzingen en instructies kan reden zijn de selectie per direct in te trekken.
 • Nederlandse Loterij is gerechtigd onvolledig of onjuist ingevulde opgaveformulieren of -emails buiten beschouwing te laten.
 • Voetbalvriendjes is een door Nederlandse Loterij gedeponeerd woord-/beeldmerk.
 • Geselecteerde deelnemers kunnen hun deelname niet inwisselen voor een geldbedrag en is niet aan andere personen overdraagbaar.
 • Over de geselecteerde deelnemers kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De geselecteerde deelnemer krijgt tijdig persoonlijk bericht. Nederlandse Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortkomend uit deze actie en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Staatsloterij Voetbalvriendjes door omstandigheden op een andere wijze moet worden ingevuld.
 • Nederlandse Loterij is gerechtigd wijzigingen in het reglement door te voeren. Hier wordt niet over gecommuniceerd.
 • In alle gevallen waarin het reglement van deze actie, niet of niet duidelijk voorziet, beslist Nederlandse Loterij.