Algemene Voorwaarden T-Mobile Extra

Spelvoorwaarden Spaar met T-Mobile Extra punten voor een 1/5e of 1/1 Staatslot

 1. Dit reglement is van toepassing op het spaarprogramma van T-Mobile Extra waarmee men kan sparen voor 1/5 of 1/1 Staatsloten. Hiervoor zijn digitale voucher codes verstrekt.

 2. Het verzilveren van de (digitale) voucher codes (en daardoor meespelen met de Nederlandse Loterij) is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.

 3. Via de websites www.staatsloterij.nl/t-mobile1 (voor 1/1 Staatsloten) en www.staatsloterij.nl/t-mobile5 (voor 1/5 Staatsloten) kan de ontvanger de (digitale) voucher code(s) verzilveren door het achterlaten van zijn/haar (persoons)gegevens: namelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer. Indien de ontvanger al een Mijn account heeft van de Nederlandse Loterij dan zijn de benodigde (persoons)gegevens als bekend/ingevuld.

 4. Na het invullen van de code(s) en persoonlijke gegevens ontvangt de ontvanger voor een trekking een 1/1 of 1/5 Staatslot. Afhankelijk van het moment van verzilveren is dit voor de eerstvolgende reguliere trekking, of de daarop volgende reguliere trekking. Tijdens het verzilverproces wordt weergegeven voor welke trekking u meespeelt.

 5. Ontvanger gaat na het verzilveren van de digitale voucher code(s) en ontvangst van het 1/1 of 1/5 Staatslot akkoord met het deelnemersreglement van de Nederlandse Loterij.

 6. De actie van T-Mobile Extra loopt van 1 september 2014 t/m 31 augustus 2018. De actiecodes kunnen nog verzilverd worden t/m 31 augustus 2019.

 7. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden T-Mobile/Doornvogel en de Nederlandse Loterij zich het recht voor om de deelname te annuleren.

 8. Het is deelnemer in geen geval toegestaan de verstrekte (digitale) voucher code(s) door te verkopen aan derden.

 9. Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.

 10. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Nederlandse Loterij niet aansprakelijk.

 11. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Nederlandse Loterij.

 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist T-Mobile/Doornvogel in overleg met Nederlandse Loterij.

 13. Deze vouchercode heeft betrekking op reguliere trekkingen (iedere 10e van de maand). De Koningsdagtrekking, 1 juli trekking, 1 oktober trekking en Oudejaarstrekking zijn uitgesloten van deelname.