Actievoorwaarden Oudejaarstrekking incentive

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv (hierna: Nederlandse Loterij) georganiseerde “Winkeliers Incentive: Oudejaarstrekking” (hierna: de Actie). De Actie loopt van 10 november t/m 31 december 2017 (hierna: de Actieperiode) en geldt alleen voor de verkooppunten die zich hebben aangemeld voor de incentive van Nederlandse Loterij die een overeenkomst betreffende de verkoop van kansspelen van Staatsloterij hebben gesloten en deze niet vóór 1 januari 2018 is/wordt beëindigd, met inachtneming van artikel 7 tot en met 9 van deze Actievoorwaarden (hierna: de Verkooppunten).

 2. De Verkooppunten maken kans op een bonusbedrag van €200 incl. btw.

 3. Nederlandse Loterij stelt per Verkooppunt de te behalen omzet voor de verkoop van de Oudejaarsloten in de Actieperiode vast. In het geval het Verkooppunt de te behalen omzet behaalt, ontvangt het Verkooppunt het bonusbedrag van €200.

 4. Nederlandse Loterij stelt per Verkooppunt de behaalde totaal omzet met de verkoop van de Oudejaarsloten vast. De totaal omzet wordt bepaald aan de hand van de bruto omzetrapportages van Nederlandse Loterij.

 5. De bonus is niet overdraagbaar en wordt uitsluitend uitgekeerd op het bij Nederlandse Loterij bekende rekeningnummer van het Verkooppunt.

 6. Verkooppunten die recht hebben op de bonus krijgen uiterlijk 10 januari 2018 bericht van Nederlandse Loterij.

 7. Nederlandse Loterij is gerechtigd de Actie geheel of gedeeltelijk af te gelasten of één of meerdere prijzen niet uit te keren indien van haar in redelijkheid niet verlangd kan worden de Actie voort te zetten.

 8. In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude bij een Verkooppunt, heeft Nederlandse Loterij het recht om de prijs niet uit te keren aan dit Verkooppunt.

 9. Verkooppunten die in de Actieperiode één of meer keer niet incasseerbaar zijn, worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

 10. Verkooppunten waarbij in de Actieperiode onmatige deelname en/of verkoop aan minderjarigen wordt geconstateerd of op enig andere wijze in strijd handelen met de Gedragscode Verkooppunten van Kansspelen, worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

 11. Aan beelden die worden gebruikt/afgebeeld ter ondersteuning/promotie van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

 12. Indien u vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van deze Actie, dan kunt u contact opnemen met Retail Support 0800-1818 (optie 2, keuze 2).