Actievoorwaarden Kans op 100 loten 1 juli trekking 2017

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG (hierna: Staatsloterij), georganiseerde ’Kans op 100 loten voor de 1 juli trekking 2017’ (hierna: de Actie), ter promotie van de 1 juli trekking van de Staatsloterij.

 2. De Actie loopt van 6 mei 2017 tot en met 10 juni 2017 (hierna: de Actieperiode).

 3. Deelname aan de Actie vindt als volgt plaats: (I) naar aanleiding van de brief of e-mail bestelt de abonnee, via een incasso, éénmalig een of meer extra lot(en) voor de 1 juli trekking 2017. Indien de bestelling wordt gedaan via een antwoordkaart dient die – in verband met de verwerkingstijd – uiterlijk 3 juni 2017 door de Staatsloterij te zijn ontvangen. Telefonische of online reacties dienen uiterlijk 10 juni 2017 door de Staatsloterij te zijn ontvangen; of; (II) alle abonnees die al voor een hogere waarde dan € 15 meespelen met de 1 juli trekking 2017 doen automatisch mee aan de Actie. (III) Alle abonnees die in de actieperiode de 1 juli en/of 1 oktober trekking structureel toevoegen aan hun abonnement met uitzondering van spelers die in het buitenland wonen.

 4. De deelnemers maken kans op 1 x 100 1 juli loten ter waarde van € 1.500 inclusief btw.

 5. In totaal wordt er 1 x 100 1 juli loten met een totale waarde van €1.500 verloot.

 6. Maximaal één deelname per persoon.

 7. De prijs wordt verloot middels een trekking in de week van 12 juni 2017.

 8. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 19 juni 2017 telefonisch door Staatsloterij benaderd.

 9. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

 10. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

 11. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door Staatsloterij afgedragen.

 12. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 13. Op verzoek van Staatsloterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Staatsloterij bij het innen van de prijs.

 14. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 15. Indien de winnaar binnen 1 week na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Staatsloterij bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Staatsloterij, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.

 16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 17. De winnaar kan door Staatsloterij gevraagd worden zijn/haar naam en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Indien hij/zij hiermee schriftelijk instemt, heeft hij/zij geen recht op enige (financiële) vergoeding.

 18. Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.

 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij.

 21. Medewerkers van Staatsloterij bv en alle bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname.

 22. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl/toevoegen, www.staatsloterij.nl/kans, www.staatsloterij.nl/extralot, www.staatsloterij.nl/meespelen, www.staatsloterij.nl/meerkans, www.staatsloterij.nl/extra en www.staatsloterij.nl/extrastraatje.

 23. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Staatsloterij bv, afdeling Klantenservice, Postbus 818 (2700 AV) te Zoetermeer. Telefonisch via 0800 – 02 31 303 (gratis) of via e-mail: klantenservice@staatsloterij.nl.

 24. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.