Actievoorwaarden Gratis 1/5 Staatslot bij Digital Content Company

 1. Dit reglement is van toepassing op de actie van Digital Content Company: een geselecteerd aantal mensen ontvangt in het kader van deze actie een gratis 1/5 Staatslot. Hiervoor zijn digitale voucher codes verstrekt.
 2. Het verzilveren van de (digitale) voucher codes (en daardoor meespelen met de Staatsloterij) is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.
 3. Via de website www.staatsloterij.nl/dcc5 kan de ontvanger de (digitale) voucher code(s) verzilveren door het achterlaten van zijn/haar (persoons)gegevens: namelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer. Indien de ontvanger al een Mijn account heeft van Nederlandse Loterij dan zijn de benodigde (persoons)gegevens als bekend/ingevuld.
 4. Na het invullen van de code(s) en persoonlijke gegevens ontvangt de ontvanger voor een trekking een 1/5 Staatslot. Afhankelijk van het moment van verzilveren is dit voor de eerstvolgende reguliere trekking, of de daarop volgende reguliere trekking. Tijdens het verzilverproces wordt weergegeven voor welke trekking u meespeelt.
 5. Ontvanger gaat na het verzilveren van de digitale voucher code(s) en ontvangst van het 1/5 Staatslot akkoord met het deelnemersreglement van Nederlandse Loterij.
 6. De actie van Digital Content Company loopt van 20 november 2017 t/m 20 mei 2018. De actiecodes kunnen verzilverd worden t/m 20 mei 2018.
 7. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden Digital Content Company en de Nederlandse Loterij zich het recht voor om de deelname te annuleren.
 8. Het is deelnemer in geen geval toegestaan de verstrekte (digitale) voucher code(s) door te verkopen aan derden.
 9. Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 10. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Nederlandse Loterij niet aansprakelijk.
 11. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Nederlandse Loterij.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Digital Content Company in overleg met Nederlandse Loterij.
 13. Deze vouchercode heeft betrekking op reguliere trekkingen (iedere 10e van de maand). De Koningsdagtrekking, 1 juli trekking, 1 oktober trekking en Oudejaarstrekking zijn uitgesloten van deelname.