Algemene Voorwaarden Wervingsactie met een 1/5e Staatslot

 1. Dit reglement is van toepassing op de wervingsactie waarmee men een 1/5 Staatslot ontvangt voor reguliere trekkingen gedurende de looptijd van het abonnement dat is afgesloten bij De Persgroep. Hiervoor zijn digitale vouchercodes verstrekt.
 2. Het verzilveren van de (digitale) vouchercodes (en daardoor meespelen met de Nederlandse Loterij) is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.
 3. Via de websites www.staatsloterij.nl/depersgroep12 (voor het abonnement van 12 maanden), www.staatsloterij.nl/depersgroep6 (voor het abonnement van 6 maanden), www.staatsloterij.nl/depersgroep3 (voor het abonnement van 3 maanden) en www.staatsloterij.nl/depersgroep1 (voor het abonnement van 1 maand of voor het Staatslot als premium) kan de ontvanger de (digitale) vouchercode(s) verzilveren door het achterlaten van zijn/haar (persoons)gegevens: namelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer. Indien de ontvanger al een Mijn account heeft van de Nederlandse Loterij dan zijn de benodigde (persoons)gegevens als bekend/ingevuld.
 4. Na het invullen van de code(s) en persoonlijke gegevens ontvangt de ontvanger voor een 1/5 lot met een looptijd gelijk aan het abonnement dat is afgesloten bij De Persgroep. Afhankelijk van het moment van verzilveren start dit abonnement de eerstvolgende reguliere trekking, of de daarop volgende reguliere trekking. Tijdens het verzilverproces wordt weergegeven vanaf welke trekking u meespeelt.
 5. Ontvanger gaat na het verzilveren van de digitale vouchercode(s) en ontvangst van het 1/5 Staatslot akkoord met het deelnemersreglement van de Nederlandse Loterij. (zie www.nederlandseloterij.nl)
 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden De Persgroep en de Nederlandse Loterij zich het recht voor om de deelname te annuleren.
 7. Het is deelnemer in geen geval toegestaan de verstrekte (digitale) vouchercode(s) door te verkopen aan derden.
 8. De Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.
 9. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is de Nederlandse Loterij niet aansprakelijk.
 10. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Nederlandse Loterij.
 11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist De Persgroep in overleg met de Nederlandse Loterij.
 12. Deze vouchercode heeft betrekking op reguliere trekkingen (iedere 10e van de maand). De Koningsdagtrekking, 1 juli trekking, 1 oktobertrekking en Oudejaarstrekking zijn uitgesloten van deelname.
 13. De unieke vouchercode is niet te verzilveren voor een papieren Staatslot.
 14. De unieke vouchercode of het 1/5 Staatslot mag niet worden verkocht aan derden.
 15. De unieke vouchercode of het 1/5 Staatslot is niet in te wisselen voor geld.
 16. Iedere vouchercode is uniek en slechts eenmaal te verzilveren.
 17. De looptijd van het gratis Staatsloterij abonnement is gelijk aan de looptijd van het abonnement van De Persgroep. Tussentijds opzeggen van het abonnement van De Persgroep zal leiden tot een directe beëindiging van het Staatsloterij abonnement.