Algemene spelvoorwaarden

Direct kans prijs 'een Staatslot t.w.v. € 15'

 1. Dit reglement is van toepassing op de actie Direct kans prijs 'een Staatslot t.w.v. €15' ("Direct kans prijs").

 2. Alleen spelers die meespelen met de Staatsloterij, woonachtig zijn in Nederland en deelnemen aan Club Staatsloterij kunnen deelnemen aan deze Direct kans prijs. De deelname aan de Direct kans prijs is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar.

 3. De actie loopt van 16 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018.

 4. Deelname aan de Direct kans prijs vindt als volgt plaats. De deelnemer moet lid zijn van Club Staatsloterij. Als lid van Club Staatsloterij kan hij punten sparen op een wijze zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Club Staatsloterij. Om kans te maken op de in deze spelvoorwaarden genoemde Direct kans prijs van Club Staatsloterij zet de speler 6 punten in.

 5. Iedere speler kan maximaal 6 keer deelnemen aan de actie en kan per Direct kans prijs maximaal 3 keer winnen.

 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Staatsloterij zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 7. Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit: 165 x een Staatslot t.w.v. €15.

 • Je kunt de actiecode tot en met 15 september 2018 verzilveren.
 • Verzilver je de actiecode tussen 16 juli 2018 en 20 juli 2018 dan speel je mee met de trekking van 10 augustus 2018.
 • Verzilver je de actiecode tussen 21 juli 2018 en 20 augustus 2018 dan speel je mee met de trekking van 10 september 2018.
 • Verzilver je de actiecode tussen 21 augustus 2018 en 15 september 2018 dan speel je mee met de trekking van 10 oktober 2018.
 1. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €2.475.

 2. Staatsloterij is verantwoordelijk voor de afdracht van kansspelbelasting ten aanzien van het prijzenpakket van deze actie.

 3. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Staatsloterij het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

 4. Voorafgaand aan de actieperiode zoals genoemd in artikel 3 zijn op onafhankelijke wijze de winmomenten bepaald. Elke keer als een deelnemer punten inzet, ziet hij direct op de website van Club Staatsloterij of hij wel of geen prijs heeft gewonnen tevens ontvangt de deelnemer een persoonlijk bericht. De deelnemer kan meerdere keren per actieperiode deze prijs winnen al naar gelang de deelnemer punten heeft ingezet op deze Direct kans prijs.

 5. De uitslag zoals aangegeven in de email, die een deelnemer ontvangt nadat hij heeft gezien dat hij heeft gewonnen, is bepalend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. Tevens zullen winnaars met naam en woonplaats vermeld worden op de prijswinnaars pagina op www.staatsloterij.nl/club.

 6. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.

 7. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is de Staatsloterij niet aansprakelijk.

 8. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Staatsloterij.

 9. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

 10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Staatsloterij.

 11. Staatsloterij bv, gevestigd aan de Laan van Hoornwijck 55 (2289 DG) Rijswijk, handelt en organiseert Club Staatsloterij in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventuele klachten over deze actie kunnen worden gericht aan de Staatsloterij, afdeling Klantenservice Postbus 818 2700 AV Zoetermeer (zie voor de meer informatie www.staatsloterij.nl).