Nu exclusief bij Bruna Maak kans op € 2.500,- vakantiegeld!

Actievoorwaarden Speel 2 loten met XL vooruit(10 juli+10aug of 10aug+10sept) en maak kans op €2.500 vakantiegeld.

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Nederlandse Loterij), georganiseerde actie Speel 2 loten met XL vooruit, mis tijdens de vakantie geen trekking (10 juli+10aug of 10aug+10sept) en maak kans op €2500 vakantiegeld (hierna: de Actie). 2
 2. De Actie loopt van 26 juni 2017 tot en met 10 augustus 2017 (hierna: de Actieperiode).
 3. Bij aankoop van twee of meerdere Staatsloten met XL voor verschillende trekkingen in één transactie (10 juli trekking + 10 augustus trekking of 10 augustus trekking + 10 september trekking) ter waarde van €17,50 per Staatslot in een verkooppunt van Bruna kan de consument kans maken op €2.500 vakantiegeld. Om deel te nemen aan de Actie dient de consument naar de actiepagina www.bruna.nl/staatsloterij te gaan en hier zijn/haar NAW gegevens, geboortedatum en lotnummers van de Staatsloten in te vullen. Om deze gegevens te kunnen invullen klikt met op de link die verwijst naar www.staatsloterij.nl/bruna.
 4. In plaats van de aankoop van twee 1/1 Staatsloten met XL geldt deze Actie ook voor de aankoop van 10 1/5 loten met XL. Hierbij geldt wel dat de 1/5 Staatsloten met XL voor verschillende trekkingen gekocht worden, te weten voor de 10 juli trekking + 10 augustus trekking of voor de 10 augustus trekking + 10 september trekking.
 5. De deelnemers maken kans op €2.500 vakantiegeld netto.
 6. Er wordt 1 keer een geldprijs van € 2.500 verloot. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €2.500 netto.
 7. De prijs wordt verloot middels een trekking door Nederlandse Loterij in de week van 15 augustus 2017.
 8. De winnaar van de prijs ontvangt in week 34 persoonlijk een brief van Nederlandse Loterij over de gewonnen prijs en uitleg over de uitbetaling.
 9. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.
 10. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 11. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Nederlandse Loterij afgedragen.
 12. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 13. Op verzoek van Nederlandse Loterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Nederlandse Loterij bij het innen van de prijs.
 14. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Nederlandse Loterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
 15. Indien de winnaar binnen 1 maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Nederlandse Loterij bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Nederlandse Loterij, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.
 16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Nederlandse Loterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
 17. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 18. Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
 19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Nederlandse Loterij.
 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Nederlandse Loterij.
 21. Medewerkers van Nederlandse Loterij, Bruna en van alle andere bij totstandkoming van deze actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname.
 22. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.bruna.nl/staatsloterij of op te vragen bij Nederlandse Loterij, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700AV Zoetermeer, 0800 – 02 31 303 (gratis).
 23. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Nederlandse Loterij, Afdeling Klantenservice, staatsloterij@nederlandseloterij.nl.
 24. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.