Actievoorwaarden Actie 66-jarigen van Staatsloterij bv

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Staatsloterij bv ), georganiseerde “actie 66-jarigen(hierna: de Actie), ter promotie van de verloting van 66 1 /5 Staatsloten.

 2. De Actie loopt van van 5 oktober tot en met 31 oktober 2018 (hierna: de Actieperiode).

 3. Deelnemers kunnen zich opgeven voor de verloting van 66 1/5 Staatsloten via de landingspagina www.staatsloterij.nl/66loten. De 66 1/5 loten worden verloot onder alle deelnemers die in dezelfde maand 66 worden.

 4. De deelnemers maken kans op 66 1/5 Staatsloten ter waarde van € 3 inclusief btw per 1/5 Staatslot.

 5. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €198.

 6. Maximaal één deelname/prijs per persoon/account/e-mailadres.

 7. Het e-mailadres wat gekoppeld is aan het Nederlandse Loterij account, waarop de e-mail met de actie is ontvangen, is het e-mailadres dat ingevuld moet worden op de actiepagina om kans te maken op de prijs van 66 x 1/5 Staatsloten.

 8. De prijs wordt verloot middels een trekking door de trekkingscommissie in week 15 – 2019.

 9. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk in week 16 -2019 persoonlijk door Staatsloterij bv benaderd.

 10. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

 11. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

 12. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Staatsloterij bv afgedragen.

 13. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 14. Op verzoek van Staatsloterij bv dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Staatsloterij bv bij het innen van de prijs.

 15. Indien blijkt dat dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Staatsloterij bv het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 16. Indien de winnaar binnen 2 weken na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Staatsloterij bv bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Staatsloterij bv, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.

 17. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 18. Winnaars kunnen door Staatsloterij bv gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Indien zij hiermee schriftelijk instemmen hebben ze geen recht op enige (financiële) vergoeding.

 19. Staatsloterij bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 20. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij bv.

 21. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij bv.

 22. Medewerkers van Staatsloterij bv zijn uitgesloten van deelname.

 23. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl.

 24. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Staatsloterij bv, Afdeling Klantenservice, Postbus 2700 AV Zoetermeer, klantenservice@nederlandseloterij.nl, 0800 – 02 31 303 (gratis). Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen