Actievoorwaarden Kans op 10 Oudejaarsloten

Actievoorwaarden voor ’Kans op 10 loten voor de Oudejaarstrekking 2017’ van de Staatsloterij

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG (hierna: Staatsloterij), georganiseerde ’Kans op 10 x 10 loten voor de Oudejaarstrekking 2017’ (hierna: de Actie), ter promotie van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij.

 2. De Actie loopt van 13 november 2017 tot en met 5 december 2017 (hierna: de Actieperiode).

 3. Deelname aan de Actie vindt als volgt plaats: de abonnee wordt door een van de medewerkers van het call center van Staatsloterij bv behouden als abonnee voor het spel Staatsloterij nadat de abonnee (telefonisch of per brief) een opzegging van het abonnement heeft aangevraagd.

 4. De deelnemers maken kans op 10 Oudejaarsloten ter waarde van € 300 inclusief btw per prijs.

 5. In totaal wordt er 10 x 10 Oudejaarsloten met een totale waarde van €3.000 verloot.

 6. Maximaal één deelname per persoon.

 7. De prijzen worden verloot middels een trekking in de week van 11 december 2017.

 8. De winnaars van de prijs ontvangen uiterlijk op 22 december 2017 via aangetekende post de gewonnen Oudejaarsloten.

 9. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

 10. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

 11. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door Staatsloterij afgedragen.

 12. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 13. Op verzoek van Staatsloterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Staatsloterij bij het innen van de prijs.

 14. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 15. Indien de winnaar binnen 1 week na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Staatsloterij bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Staatsloterij, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.

 16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 17. De winnaar kan door Staatsloterij gevraagd worden zijn/haar naam en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Indien hij/zij hiermee schriftelijk instemt, heeft hij/zij geen recht op enige (financiële) vergoeding.

 18. Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.

 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij.

 21. Medewerkers van Staatsloterij bv en alle bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen zijn uitgesloten van deelname.

 22. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl/toevoegen, www.staatsloterij.nl/kans, www.staatsloterij.nl/extralot, www.staatsloterij.nl/meespelen, www.staatsloterij.nl/meerkans, www.staatsloterij.nl/extra en www.staatsloterij.nl/extrastraatje.

 23. Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Staatsloterij bv, afdeling Klantenservice, Postbus 818 (2700 AV) te Zoetermeer. Telefonisch via 070 - 550 08 08 (lokaal tarief) of via e-mail: staatsloterij@nederlandseloterij.nl.

 24. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.