Actievoorwaarden Kans op straat Staatsloten met XL

 1. Staatsloterij B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Staatsloterij), georganiseerde Maak kans op straat Staatsloten met XL (hierna: de Actie), ter promotie van de trekking van 10 april 2018.

 2. De Actie loopt van 27 november 2017 tot en met 31 maart 2018 (hierna: de Actieperiode).

 3. Via diverse banners op social media wordt de Actie gepromoot. Bij het meedoen aan de Actie op www.nederlandseloterij.nl/kans-op-straat-staatsloten-met-XL vult de deelnemer verplicht zijn/haar gegevens in op de landingspagina. De deelnemer dient de volgende gegevens verplicht in te vullen: geslacht, voornaam, achternaam, postcode en huisnummer, geboortedatum. De velden tussenvoegsel en toevoeging huisnummer zijn optionele velden. Vervolgens kan de deelnemer optioneel zijn/haar telefoonnummer invullen om eenmalig een telefonisch aanbod te ontvangen om mee te gaan spelen met Staatsloterij.

 4. De deelnemers maken kans op: Straat Staatsloten met XL voor de trekking van 10 mei 2018 t.w.v. €175

 5. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 175,-. Er wordt 1 prijs verloot.

 6. Deelnemer kan meerdere malen deelnemen.

 7. De prijs wordt verloot middels een trekking door Staatsloterij in week 14 2018.

 8. De winnaars van de prijs wordt uiterlijk week 15 2018 persoonlijk door Staatsloterij benaderd.

 9. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

 10. De prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

 11. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door Staatsloterij afgedragen.

 12. De winnaar van een prijs mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 13. Op verzoek van Staatsloterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Staatsloterij bij het innen van de prijs.

 14. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 15. Indien de winnaar binnen 1 maand na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Staatsloterij bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Staatsloterij vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.

 16. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 17. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

 18. Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 19. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.

 20. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij.

 21. Medewerkers van Nederlandse Loterij en andere betrokken bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.

 22. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.nederlandseloterij.nl/kans-op-straat-staatsloten-met-XL of zijn op te vragen bij Staatsloterij, afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV te Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl.

 23. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV te Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl of via 070-5500808 (gebruikelijke belkosten).

 24. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.