Actievoorwaarden Droomsalaristrekking Winactie Mokken

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: de Staatsloterij), georganiseerde “Droomsalaristrekking Winactie Mokken” (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van Staatsloten voor de Droomsalaristrekking (1 juli trekking).

 2. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, personen wonende in het buitenland, medewerkers van Staatsloterij, wederverkopers van Staatsloterij en hun personeelsleden en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.

 3. De Actie loopt van 11 juni tot en met 30 juni 2018 23:59 uur. In deze periode wordt de Actie gepromoot via Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

 4. Deelname vindt plaats op de daarvoor door Staatsloterij aangegeven wijze:

a) De deelnemer kan meedoen aan de Actie door te reageren op Facebook-, Instagram-, Twitter- en LinkedIn-posts betreffende deze Actie van Staatsloterij.
b) Door antwoord te geven op de prijsvraag ‘Welke collega verdient er volgens jou deze koffiemok? En waarom?’

 1. Iedere deelnemer kan één keer deelnemen aan de Actie.

 2. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 3. Het prijzenpakket van deze Actie bestaat uit: 150 x 1 mok van de Droomsalaristrekking (ter waarde van EUR 10,- per stuk; de totale prijzenwaarde bedraagt EUR 1500,-). Eventueel te betalen kansspelbelasting wordt door Staatsloterij afgedragen.

 4. De aanwijzing van de winnaars geschiedt uiterlijk 6 juli 2018 middels een jury van de Staatsloterij.

 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contanten. De prijswinnaar ontvangt voor 20 juli 2018 een persoonlijk bericht (via Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn of e-mail). Indien de winnaar niet binnen 10 dagen reageert op dit persoonlijke bericht, vervalt het recht op de prijs.

 6. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

 7. Staatsloterij, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn zijn niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 8. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Staatsloterij niet aansprakelijk.

 9. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Staatsloterij.

 10. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.

 11. De Actievoorwaarden zijn te vinden op https://staatsloterij.nederlandseloterij.nl/acties/droomsalaristrekking-winactie of op te vragen bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl, 070 5500808 (gebruikelijke belkosten).

 12. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl, 070 5500808 (gebruikelijke belkosten).

 13. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.