Actievoorwaarden Arrangement Nacht van Oranje

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Staatsloterij bv), georganiseerde “Arrangement Nacht van Oranje ” (hierna: de Actie), ter promotie van Club Staatsloterij.

 2. De Actie loopt van 15 maart 2018 tot en met 30 maart 2018 (hierna: de Actieperiode).

 3. Abonnees van Staatsloterij (die geen lid zijn van Club STL) ontvangen een e-mail met een uitnodiging om zich aan te melden om kans te maken op 2 kaarten voor de Nacht van Oranje op 26 april. Ook doen we een oproep in de e-mail om lid te worden van Club Staatsloterij. Opgeven voor de verloting gaat via een aparte webpagina, waar het e-mailadres achtergelaten moet worden.

 4. De deelnemers maken kans op 2 Ahoy Exclusive Arrangementen voor de Nacht van Oranje op 26 april 2018 ter waarde van €420 inclusief btw.

 5. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €840.

 6. Maximaal één deelname per bij Staatsloterij bekend e-mailadres.

 7. De prijzen worden verloot middels een trekking door de trekkingscommissie in de week van 02-04-2018.

 8. De winnaars van de prijs worden uiterlijk 06-04-2018 telefonisch en/of per e-mail door Staatsloterij bv benaderd.

 9. Deelnemers aan de actie ontvangen een e-mail met daarin informatie over de prijswinnaars.

 10. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

 11. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

 12. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Staatsloterij bv afgedragen.

 13. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 14. Op verzoek van Staatsloterij bv dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Staatsloterij bv of Ahoy bij het innen van de prijs.

 15. Indien blijkt dat dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Staatsloterij bv het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 16. Indien de winnaar binnen 2 dagen na de trekkingsdatum niet is bereikt via de bij Staatsloterij bv bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Staatsloterij bv, vervalt de prijs aan de eerste reservewinnaar.

 17. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 18. Winnaars kunnen door Staatsloterij bv gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Indien zij hiermee schriftelijk instemmen hebben ze geen recht op enige (financiële) vergoeding.

 19. Staatsloterij bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 20. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij bv.

 21. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij bv.

 22. Medewerkers van Staatsloterij bv zijn uitgesloten van deelname.

 23. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl/nachtvanoranje.

 24. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Staatsloterij bv, Afdeling Klantenservice, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

 25. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.