Actievoorwaarden Ontvang 1 gratis heel Staatslot bij abonnement

Actievoorwaarden voor Staatsloterij van ‘Ontvang 1 gratis heel Staatslot bij een Staatsloterij abonnement’ actie

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Staatsloterij), georganiseerde ‘Ontvang 1 gratis heel Staatslot bij een Staatsloterij abonnement’ (hierna: de Actie), ter promotie van Staatsloterij-abonnementen.

 2. De Actie loopt van 25 september 2017 tot en met 31 december 2017 (hierna: de Actieperiode).

 3. Deelnemers aan de Actie (via www.staatsloterij.nl/welkomstcadeau) die een Staatsloterij abonnement afsluiten en daarbij de actiecode invoeren, ontvangen na hun eerste succesvolle incasso van het abonnement 1 heel gratis Staatslot. Deze Actie geldt ook voor deelnemers die reeds een Staatsloterij abonnement hebben en met een extra abonnement gaan meespelen. Het gratis Staatslot wordt na de eerste succesvolle incasso via e-mail aan de deelnemer toegezonden.

 4. De deelnemer wordt via de welkomstbrief per post geïnformeerd over zijn Staatsloterij abonnement en vanaf welke trekking hij mee speelt.

 5. De deelnemer ontvangt het gratis heel Staatslot voor de eerste trekking waarmee hij of zij vanuit zijn nieuw afgesloten abonnement aan deelneemt, onder de voorwaarde dat de deelnemer voor de eerste trekking succesvol geïncasseerd is.

 6. Deze Actie geldt alleen voor het afsluiten van een Staatsloterij abonnement met hele Staatsloten, met 16 trekkingen (12 reguliere trekkingen en 4 eventtrekkingen), zonder XL. Deze actie geldt niet voor het afsluiten van een Staatsloterij abonnement met 1/5 loten.

 7. Maximaal 1 deelname aan de actie per persoon.

 8. Deelname aan de Actie en het innen van prijzen geldt vanaf 18 jaar.

 9. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 10. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 11. Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 12. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.

 13. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij.

 14. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl of op te vragen bij de klantenservice, via e-mail staatsloterij@nederlandseloterij.nl of telefonisch op 0800-0231303.

 15. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl of telefonisch op 0800-0231303.