Actievoorwaarden Gratis half Oudejaarslot

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij B.V., gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: Staatsloterij), georganiseerde ‘Direct Mail OJT abo-werving’ (hierna: de Actie), ter promotie van Staatsloterij-abonnementen.

 2. De Actie loopt van 14 december 2017 tot en met 21 december 2017 (hierna: de Actieperiode).

 3. Deelnemers aan de Actie die een Staatsloterij abonnement afsluiten via www.staatsloterij.nl/gratislot en daarbij de actiecode uit de brief invoeren, ontvangen een e-mail met daarin een Staatsloterij vouchercode. Deze vouchercode vertegenwoordigt een waarde van € 15,-. Met deze vouchercode kan via internet de NLO-wallet worden opgewaardeerd met € 15,- ten behoeve van een half Oudejaarslot. Deze Actie geldt ook voor deelnemers die reeds een Staatsloterij abonnement hebben en met een extra abonnement gaan meespelen.

 4. De vouchercode wordt tussen 22 en 28 december 2017 per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat bij de Staatsloterij bekend is. In deze e-mail staat beschreven hoe de NLO-wallet kan worden opgewaardeerd met deze vouchercode. Deelnemers hebben de keuze om voor 31 december 19.00 uur online een Half Oudejaarslot te kopen via www.staatsloterij.nl/oudejaarslot.

 5. De deelnemer wordt via de welkomstbrief per post geïnformeerd over het Staatsloterij abonnement wat hij onder punt 3 heeft afgesloten en vanaf welke trekking hij mee speelt.

 6. Deze Actie geldt alleen voor het afsluiten van een Staatsloterij abonnement met hele Staatsloten, met 16 trekkingen (12 reguliere trekkingen en 4 eventtrekkingen), zonder XL. Deze actie geldt niet voor het afsluiten van een Staatsloterij abonnement met 1/5 loten.

 7. Maximaal 1 deelname aan de actie per persoon.

 8. Deelname aan de Actie en het innen van prijzen geldt vanaf 18 jaar.

 9. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 10. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 11. Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 12. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Staatsloterij.

 13. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Staatsloterij.

 14. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.staatsloterij.nl of op te vragen bij de klantenservice, via e-mail staatsloterij@nederlandseloterij.nl of telefonisch op 0800-0231303.

 15. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, Postbus 818, 2700AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl of telefonisch op 0800-0231303.