Actievoorwaarden Oudejaarstrekking 30 miljoen piek

Actievoorwaarden bij de actie: Oudejaarstrekking 30 miljoen piek

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Staatsloterij bv, gevestigd te Rijswijk aan het adres Laan van Hoornwijck 55 (hierna: de Staatsloterij), georganiseerde “Oudejaarstrekking 30 miljoen piek” (hierna: de Actie), ter promotie van de verkoop van de Oudejaarsloten.

 2. De actie loopt van 8 december 2017 tot en met 9 december 2017 23:59 uur.

 3. Deelname aan de Actie vindt op de volgende manier plaats.

 • Eenieder van 18 jaar of ouder die reageert op het Facebook bericht betreffende deze Actie middels het plaatsen van een foto van de opgetuigde kerstboom in de comments op de Facebook post met #30miljoenpiek en daarbij @Staatsloterij tagt, maakt kans op Oudejaarsloten. Inzendingen waar minderjarigen op en/of worden vermeld en/of geplaatst, maken geen recht op een prijs.

 • Eenieder van 18 jaar of ouder die reageert op het Instagram-bericht betreffende deze Actie middels het plaatsen van een foto van de opgetuigde kerstboom op Instagram met #30miljoenpiek en daarbij @Staatsloterij tagt, maakt kans op Oudejaarsloten. Inzendingen waar minderjarigen op en/of worden vermeld en/of geplaatst, maken geen recht op een prijs.

 1. De prijs bestaat uit de unieke kerstboom piek met daarin een Oudejaarslot. Het prijzenpakket heeft een totale waarde van € 30,- + € 2,50 = € 32,50.

 2. Iedere deelnemer kan één keer deelnemen aan deze Actie.

 3. De winnaars worden door de Staatsloterij geselecteerd. Een jury bepaalt uiterlijk 13 december 2017 op basis van originaliteit en creativiteit de winnende inzendingen.

 4. De winnaar van de prijs wordt uiterlijk 15 december 2017 via Facebook of Instagram door de Staatsloterij benaderd. De winnaar ontvangt zijn of haar prijs uiterlijk 22 december 2017.

 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar ontvangt op 15 december 2017 via Facebook of Instagram een bericht op de gewonnen inzending. In dit bericht zal de winnaar gevraagd zal worden naar zijn/haar naam, adres, woonplaats en e-mailadres, zodat de prijs opgestuurd kan worden.

 6. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, personen woonachtig buiten Nederland alsmede voor medewerkers van de Staatsloterij, voor wederverkopers van de Staatsloterij en hun personeelsleden en medewerkers van alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.

 7. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.

 8. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Staatsloterij bv afgedragen.

 9. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

 10. Op verzoek van Staatsloterij dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij de Staatsloterij bij het innen van de prijs.

 11. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft de Staatsloterij het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.

 12. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt de Staatsloterij zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 13. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

 14. De Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

 15. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan de Staatsloterij.

 16. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Staatsloterij.

 17. De actievoorwaarden zijn te vinden op https://staatsloterij.nederlandseloterij.nl/acties/30miljoenpiek of op te vragen bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl, 070 5500808 (gebruikelijke belkosten).

 18. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij de Staatsloterij, Afdeling Klantenservice, postbus 818, 2700 AV Zoetermeer, staatsloterij@nederlandseloterij.nl, 070 5500808 (gebruikelijke belkosten).

 19. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.